Duurzaam inkopen voor bedrijven - Consument? Klik hier!
24 maanden garantie
Binnenwerk als nieuw
Duurzame aankoop
Oude hardware inruilen

Circulaire economie

Circulaire economie is een economisch systeem waarbij we minder verspillen en producten, materialen en grondstoffen gedeeltelijk of geheel hergebruiken. Geen afval en schadelijke emissies meer, maar wel nieuwe businessmodellen, hoogwaardig hergebruik én nieuwe werkgelegenheid. Letterlijk een economie die werkt in cirkels oftewel een kringloop economie waarbij er geen verspilling meer optreedt.

Dit model wordt in toenemende mate erkend als het economisch model van de toekomst. Het onderkennen van het feit dat grondstoffen eindig zijn is de kern van circulair ondernemen. Grondstoffen mogen niet meer verloren gaan, maar moeten hoogwaardig worden hergebruikt. Hierdoor bestaat afval niet in de circulaire economie, alles blijft een grondstof. Dat betekent reparatie en upgrading zodat producten een langere levensduur hebben en recycling voor het benutten van de grondstoffen.

In dit circulaire systeem staan materiaalkeuze, ontwerp en waarde aan de basis van de kringloop waarin de producten (of onderdelen en materialen daarvan) na gebruik kunnen worden hergebruikt als volwaardig product, onderdelen van een product of als grondstof. Met andere woorden: het afval van de een is de grondstof voor de ander. Dit levert, tot nu toe nog veel, onbenutte ondernemerskansen op!

Lineair economisch systeem

Dit is Economie waarin we produceren, gebruiken en weggooien. Ons huidige systeem in ruim 90% van de gevallen.

Een lineair systeem is niet lang meer houdbaar

  • Volgens de VN zal de wereldbevolking groeien tot 12 miljard mensen in 2100. De afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking verviervoudigd.
  • De gemiddelde welvaart zal op aarde verdubbelen in de komende 20 jaar. In de 20e eeuw is de welvaart 25 maal groter geworden.
  • Daarmee zal ook de consumptie stijgen. KPMG verwacht in 2030 3 miljard meer middenklassenconsumenten dan in 2010.
  • De jaarlijkse wereldwijde grondstofwinning groeit met gemiddeld 4%. Zo is de vraag naar constructiematerialen in de 20ste eeuw met een factor 34 gestegen.
  • De jaarlijkse wereldwijde afvalberg groeit stevig door en bedroeg in 2011 12 miljard ton. Dat is gelijk aan 7.000 keer de inhoud van de Amsterdam Arena. Alle afvalbergen bij elkaar leveren voldoende grondstoffen om te voldoen aan onze huidige en toekomstige materiaalbehoefte.
  • De jaarlijkse wereldwijde vraag naar energie is in 40 jaar verdubbeld. Naar verwachting zal de vraag de komende 20 jaar nog eens met 50% stijgen.

Nederland circulair 2050

In het Rijks brede programma ‘Nederland circulair in 2050′ schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). In 2050 moet 100% circulaire economie in Nederland een feit zijn.

Ambitie 2020

Het door koning Willem-Alexander gelanceerde platform Ambitie 2020 fungeert als aanjager om Nederland te maken tot wereldvoorbeeld voor een circulaire en inclusieve economie. Met Ambitie 2020 sporen we het Nederlandse bedrijfsleven aan tot grotere ambities en prestaties op terreinen als CO2- en afvalreductie, participatie van arbeidsgehandicapten en betere arbeidsomstandigheden in de handelsketens.

Wat levert een circulaire economie op voor uw bedrijf?

Een circulaire economie heeft een sociaal karakter en brengt ‘het systeem’ in evenwicht. Ze is houdbaar bij de juiste balans tussen economische, ecologische en sociale belangen. Een echte ondernemer wacht niet op de overheid of regelgeving, maar trekt z’n eigen plan en begint lokaal. Er zijn winnaars, maar ook verliezers in de transitie naar een circulaire economie. Zo zijn kolencentrales de verliezers van morgen, omdat het gebruik van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen. De winnaars zijn innovatieve ondernemers die systeemdenken omarmen en toekomstgericht zijn.

Wat kan u als bedrijf doen?

Er wordt nu meer dan ooit naar het bedrijfsleven gekeken: juist bedrijven kunnen het verschil maken, onder meer door de eigen milieu-impact te verminderen en door de levensstandaard te verhogen van de mensen die werken in hun complete productieketen. Bovendien valt er voor bedrijven zelf ook gewoon winst te behalen met een duurzame bedrijfsvoering. De VN beseffen dat het een flinke uitdaging is om miljarden mensen bewust te maken van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Mensen en bedrijven over de hele wereld zullen bereid moeten zijn om zich in te zetten voor een duurzame toekomst. Als we duurzame vooruitgang willen boeken, dan moet iedereen de werelddoelen kennen. Praat dus over deze doelen. En bedenk hoe u bijdraagt aan een betere wereld.

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Geen verzendkosten

Voor bestellingen boven €75,00

Veilig shoppen

Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding

Budget besparing

Van 10 tot 70%!

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad