Duurzaam inkopen voor bedrijven - Consument? Klik hier!
24 maanden garantie
Binnenwerk als nieuw
Duurzame aankoop
Oude hardware inruilen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Duurzaam Ondernemen betekent dat u milieuzorg integreert in veel of alle bedrijfsactiviteiten. In de wet is vastgelegd dat bedrijven de milieubelasting van hun bedrijfsvoering moeten minimaliseren door:

 • Beperken van gevaar en hinder.
 • Besparen van energie.
 • Preventie en scheiding van afval.
 • Vervoermanagement.

U maakt een groter stap wanneer u de wet milieuzorg integreert in uw bedrijfsvoering door bijvoorbeeld:

 • Innovatie van product of dienst (bijvoorbeeld het verminderen van benodigd materiaal of mogelijk maken van hergebruik).
 • Afspraken met leveranciers (o.a. inkopen van minder milieubelastende producten, verminderen van verpakkingen).
 • Advies aan klanten (bijv. over milieuvriendelijke alternatieven, duurzaam gebruik van product).

U onderneemt ook duurzaam als het werkklimaat binnen uw bedrijf ruimte biedt aan:

 • De inbreng en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.
 • Persoonlijke ontwikkeling in brede zin (niet alleen gerelateerd aan de functie).
 • Het combineren van arbeid met zorg en andere maatschappelijke taken.
 • Product of dienst aanpassingen die leiden tot meer welzijn van de samenleving (bijvoorbeeld diervriendelijker produceren).
 • Aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden waaronder producten en grondstoffen elders in de wereld worden gemaakt (bijvoorbeeld kinderarbeid en minimumloon).
 • Een positieve bijdrage aan de directe omgeving (bijvoorbeeld door groen aan te leggen rond het bedrijf, het ondersteunen van buurtactiviteiten).
Waarom duurzame producten kopen of verkopen?

In de 21e eeuw sta je als ondernemer voor nieuwe uitdagingen. Het voortbestaan van uw bedrijf is niet langer alleen afhankelijk van een gedegen financieel beleid. Het is noodzakelijk dat je een goed bedrijfsrendement combineert met bescherming van het milieu, met het benutten van de talenten van de medewerkers en met een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin uw werkt.

Goederen die nu (nog) in overvloed verkrijgbaar zijn, ook voldoende verkrijgbaar te laten zijn voor onze kleinkinderen, en niet ten prooi te laten vallen aan schaarste. Want als we niet ingrijpen in het traditionele consumptiepatroon dan is vroeg of laat de aarde uitgeput. Doorgaan op de huidige weg van produceren en consumeren is niet heel lang neer vol te houden. Wereldwijd lopen we als mensheid tegen onze grenzen aan als het gaat om grondstoffengebruik, milieuvervuiling, armoede en onderontwikkeling.

Duurzaam Ondernemen brengt veel voordelen. Je onderneemt zodanig dat de toekomstmogelijkheden van mensen elders op de wereld en van volgende generaties niet worden aangetast. U werkt mee aan een duurzame leefomgeving en duurzame wereld. Maar ook lokaal geeft het veel kansen zoals:

 • Een innovatieve en sterke lokale economie
 • Betrokkenheid van mensen bij hun leefomgeving en hun werk
 • Sociale samenhang door voldoende werkgelegenheid en respect tussen verschillende culturen
 • Behoud van open en groene ruimte voor recreatie
 • Schonere lucht voor een goede gezondheid van mens en natuur
 • Een goede bereikbaarheid door optimaal gebruik van wegverkeer
 
Duurzaam ondernemen loont!

Het bespaart kosten, verbetert uw concurrentiekracht, draagt bij aan een goede reputatie en de wereld wordt er ook nog beter van. De investeringen die u doet, verdienen zich op tal van terreinen terug, zoals:

 • Lagere kosten
 • Meer afzetkansen
 • Goed imago
 • Gezond werkklimaat
 • Een beter milieu
 • Maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, verdienen zich (snel) terug
 • Een prettig werkklimaat resulteert in een afname van het ziekteverzuim en een verhoging van de productiviteit van uw medewerkers
 • Minder verloop onder het personeel en meer interesse om bij het bedrijf te komen werken
 • Op langere termijn behaalt u financieel voordeel uit de verbeterde efficiëntie en reputatie van uw bedrijf
 • Duurzaam Ondernemen leidt tot innovatie en dit versterkt de concurrentiekracht
 • De wereld wordt er beter van en u draagt bij aan een goede toekomst voor uw (klein)kinderen
 • Duurzaam Ondernemen geeft een goed gevoel en meer plezier in uw werk.
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Geen verzendkosten

Voor bestellingen boven €75,00

Veilig shoppen

Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding

Budget besparing

Van 10 tot 70%!

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad