Duurzaam inkopen voor bedrijven - Consument? Klik hier!
24 maanden garantie
Binnenwerk als nieuw
Duurzame aankoop
Oude hardware inruilen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is nauw verwant aan duurzaam ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.

De richtlijn die gebruikt wordt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zijn de drie P’s welke staan voor People (Mens) Planet (Planeet) en Profit (winst). De combinaties tussen de mensen, het milieu en de winst zou op harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden. Wordt dit niet gedaan dan zullen de andere elementen er onder lijden. Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘De maatschappij’ in algemene zin.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Waarom?

Bedrijven hebben diverse redenen om zich met MVO bezig te houden.

 • MVO omdat het zo hoort
 • Omdat het financieel aantrekkelijk is
 • Omdat je er niet meer onderuit kan of mag

Naast financiële overwegingen doen veel bedrijven aan MVO het omdat zij een steentje willen bijdragen aan de maatschappij en bijvoorbeeld het milieu niet te veel willen belasten. Bij sommige ondernemingen liggen ethische motieven aan de basis van het bedrijf en vormt duurzaamheid tot de kern van hun bedrijfsstrategie. MVO draagt bij aan de financiële prestaties van bedrijven. Onder meer door de stijgende vraag naar duurzame producten en diensten, maar bijvoorbeeld ook omdat MVO de keten efficiënter maakt.

Wat levert MVO mijn bedrijf?

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op korte én lange termijn. 'Het goed doen' op mens- en milieugebied leidt dus tot 'het goed doen' op financieel gebied.

Het is natuurlijk van belang dat uw organisatie nog winstgevend blijft ondanks al die aanpassingen die u zou moeten doorvoeren. Zo levert duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bijvoorbeeld lagere kosten op, een goed imago (doet het altijd goed bij de klant of consument), een gezond werkklimaat, uiteindelijk een beter milieu en meer afzetkansen. Betreffende de extra afzetkansen die u zult creëren zal u waarschijnlijk denken dat dit niet zo veel uit maakt, maar het tegendeel is waar. De overheid, grotere bedrijven en tegenwoordig ook banken nemen criteria op in de beslissing tot het afnemen van producten. Daarnaast vinden consumenten het tegenwoordig steeds belangrijker om duurzame producten te kopen, waardoor u automatisch een stapje voor heeft op de concurrentie.

Andere voordelen van MVO zijn alleen indirect zichtbaar. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat bedrijven die veel aan MVO doen een lager ziekteverzuim hebben. Zo blijkt MVO goed te zijn voor de reputatie van een bedrijf, wat vaak weer financiële voordelen tot gevolg heeft.

Meer tevreden klanten

 • Consumenten die producten of diensten van een maatschappelijk verantwoord bedrijf kopen, hebben een groter vertrouwen in dat bedrijf en de kwaliteit van de producten.
 • Steeds meer bedrijven stellen MVO-eisen aan hun leveranciers. Speel je als leverancier op deze eisen in, dan neem je een sterkere concurrentiepositie in.
 • Sinds 2010 hanteert de overheid een duurzaam inkoopbeleid. Dit betekent dat de overheid rekening houdt met sociale- en milieuaspecten van de goederen, diensten en werken die zij inkoopt. Zorg er dus voor dat uw producten of diensten voldoen aan de eisen die de overheid stelt, als u in aanmerking wilt komen voor aanbestedingen.
 • Er is onder consumenten een groeiende vraag naar duurzame producten. Ook dit kan een betere concurrentiepositie opleveren: een betere marktpositie door kostenvermindering, omzetverhoging en innovatie
 • Nieuwe afzet- en samenwerkingsmogelijkheden
 • Een sterke reputatie door meer onderscheidend vermogen en vertrouwen bij klanten, op de arbeidsmarkt en in de gemeenschap.
 • Een sterke bedrijfscultuur; werknemers zijn gemotiveerder, productiever en gezonder als ze door hun werk een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.
Tevreden medewerkers
 
Veel potentiële medewerkers – vooral jongere generaties – voelen zich aangetrokken tot bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eenmaal in dienst zorgt MVO voor meer betrokkenheid en motivatie en dus het behoud van (goed) personeel. Dit leidt vaak tot kostenbesparingen. Ook blijkt MVO bij te dragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim.
 
Huisvesting tips
 • Breng het energieverbruik in kaart. Op basis hiervan wordt direct zichtbaar waar u het beste kunt besparen.
 • Kies voor duurzame energieopwekking en koop hernieuwbare energie in, van Nederlandse oorsprong.
 • Vergroen het dak of de gevel van uw bedrijf. Dit isoleert goed, verlengt de levensduur van het dak en het zorgt voor een geleidelijke afvoer van het regenwater.
 • Kijk bij de keuze voor huisvesting naar de mogelijkheden die bestaande gebouwen bieden in plaats van nieuwbouw.
 • Zorg voor de juiste luchtfilters in het pand om zo energie te besparen.
 • Zet de thermostaat een paar graden lager.
 • Plaats een schemerschakelaar of een bewegingsschakelaar voor uw verlichting.
 • Maak gebruik van TL5 lampen of ledverlichtingssystemen.
 • Plaats een tijdschakelaar op uw luchtbehandelingssystemen, zodat deze draait tijdens kantooruren. Houd hierbij rekening met opwarm- en afkoeltijden zodat het pand bij opening op de juiste temperatuur is.
 • Controleer en onderhoud uw verwarmings- en luchtverversingsinstallaties jaarlijks.
 • Verlaag het toerenniveau van uw ventilatoren van de airconditioning.
 • Pas warmteterugwinning op het centrale ventilatiesysteem toe. De warme afvoerlucht wordt gebruikt om koude toevoerlucht op te warmen. Afhankelijk van het toegepaste systeem kan daarmee een rendement van 45 tot 75% worden behaald.
 • Ventileer uw ruimte regelmatig. Droge lucht opwarmen kost minder energie dan vochtige lucht en is gezonder.
 • Zorg ervoor dat uw medewerkers aan het einde van een werkdag alle apparaten (computers, printers, radio, beeldschermen etc.) volledig uitzetten (dus ook niet op stand-by laten staan).
 • Stel energiebesparende instellingen in op de apparaten die daarvoor geschikt zijn. Denk aan printers, multifunctionals, computers, koffiemachines, frisautomaten en andere cateringvoorzieningen.
 • Gebruik licht kopieerpapier: 80-gramspapier voor documenten die lang mee moeten en 70-75-gramspapier voor prints die niet gearchiveerd hoeven te worden.
 • Gebruik papier dat gerecycled en ongebleekt is.
 • Verminder papiergebruik door zoveel mogelijk digitaal te werken en zo weinig mogelijk te printen.
 • Stel uw printer in op standaard dubbelzijdig printen.
 • Gebruik geen screensaver (vooral niet met bewegende beelden). Dit bespaart energie.
 • Hergebruik uw ICT-hardware of koop gebruikte (duurzame) ICT-hardware in.
 • Kies voor duurzaam gerecycled kartonnen bekertjes en roerstaafjes.
 • Kijk eens naar de afvalstromen van uw bedrijf. Gescheiden afval kan weer als grondstof voor nieuwe producten dienen.
 • Zorg ook voor afvalbakken voor verschillende afvalstromen.
 • Verzamel lege cartridges en oude mobieltjes in voor hergebruik.
 • Kijk naar hergebruikmogelijkheden van kantoormeubilair.

 

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Geen verzendkosten

Voor bestellingen boven €75,00

Veilig shoppen

Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding

Budget besparing

Van 10 tot 70%!

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad